Konut,işyeri,okul,hastane,fabrika ve yüksek yapıların ısı pompası tesisatı uygulamaları.

Isı pompası tesisatlarının kullanımdaki ısıtma ve güneş enerjisi sistemleriyle entegre edilmesi..

Konut,işyeri,okul,hastane,fabrika ile yüksek yapıların güneş enerjisi sistemi tesisatı imalat,montaj ve projelendirilmesi.

Fotovoltaik enerji sisteminin kullanımdaki sistemlere entegre edilmesi.